Posłuchaj tej rozmowy jeśli chcesz się dowiedzieć czy ASI jest odpowiednią dla Ciebie formą prowadzenia działalności.

Czym jest ASI?

 • Podczas tej rozmowy postaramy się odpowiedzieć na pytanie czym w ogóle jest ASI?
 • Alternatywna Spółka Inwestycyjna – ASI – to alternatywny fundusz inwestycyjny i nowa dozwolona przez prawo, przystępna forma zbiorowego inwestowania. To rozwiązanie, które powinny wziąć pod uwagę m.in. osoby rozważające długoterminową inwestycję w udziały spółek prawa handlowego.

            Zastanawiasz się zapewne jakie są wymogi formalne aby utworzyć ASI?

Pamiętaj, że wniosek o wpis do rejestru Zarządzających ASI może złożyć wyłącznie podmiot, który zamierza prowadzić działalność jako Zarządzający ASI.

            W co może inwestować taka spółka sAsi? Jeśli przyjrzymy się bliżej tej konstrukcji, to okazuje się, że ASI jest elastyczna i może być dopasowana do potrzeb i preferencji założycieli. Ponadto ASI może być prowadzona zarówno w formie spółek kapitałowych (sp. z o.o., spółka akcyjna), jak i spółek osobowych (spółka komandytowa i SKA).

Pewnie ciekawi Cię ile jest ASI w Polsce?

            Możemy powiedzieć, iż bazując na danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, a także danych z Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec roku 2020 funkcjonowało 65 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Funkcjonowało również 780 funduszy inwestycyjnych (stan na koniec czerwca 2020) oraz 240 zewnętrznie i wewnętrznie zarządzających ASI.

            *****Wiele osób zastanawia się zapewne jak założyć alternatywna spółkę inwestycyjną?

            W przeciwieństwie do rejestracji konwencjonalnej spółki z o.o., złożenie wniosku o wpis ASI do KRS musi zostać poprzedzone wpisem ZASI do rejestru zarządzających KNF. Złożenie wniosku do KNF wymaga sporządzenia i przedłożenia dokumentów określonych przez Ustawę o funduszach.

#państwopiesto, #tomaszmajkowycz, #inwestowanie, #nieruchomości, #fundusze, #zarządzanie, #asi,

Strony, osoby i tematy wymienione w artykule:

 • Agnieszka Piesto
 • Daniel Piesto
 • Inwestowanie w nieruchomości
 • Książka: „Pierwsze 100 inwestycji w nieruchomości”
 • Kupno nieruchomości
 • Negocjacje ceny
 • Pieniądz w czasie
 • Remonty nieruchomości
 • Rynek wtórny
 • Warszawa
 • Wyszukiwanie okazji
 • Zarabianie na nieruchomościach