W świecie finansów, zarządzanie ryzykiem i maksymalizacja zysków to dwa kluczowe cele każdego inwestora. Jednym z narzędzi, które mogą pomóc w osiągnięciu tych celów, jest Kryterium Kelly’ego. W tym wpisie przyjrzymy się, czym jest Kryterium Kelly’ego, jak działa, oraz jakie korzyści może przynieść Twoim inwestycjom.

Co to jest Kryterium Kelly’ego?

Kryterium Kelly’ego to matematyczna formuła opracowana przez Johna Larry’ego Kelly’ego Jr. w 1956 roku. Pierwotnie zastosowana do problemów związanych z teorią informacji i telekomunikacją, szybko znalazła swoje miejsce w finansach i hazardzie. Kryterium to pomaga określić optymalny procent kapitału, który powinno się zainwestować w danym zakładzie lub inwestycji, aby maksymalizować wzrost kapitału w długim okresie.

Jak działa Kryterium Kelly’ego?

Ponadto Kryterium Kelly’ego jest prosta, ale niezwykle efektywna. Wygląda ona następująco:

f∗=bp−qbf^* = \frac{bp – q}{b}f∗=bbp−q​

gdzie:

 • f∗f^*f∗ to optymalny ułamek kapitału do zainwestowania.
 • bbb to stosunek wygranej do stawki (na przykład, jeśli wygrana jest równa stawce, b=1b = 1b=1).
 • ppp to prawdopodobieństwo wygranej.
 • qqq to prawdopodobieństwo przegranej (czyli 1−p1 – p1−p).

Przykład zastosowania Kryterium Kelly’ego

Załóżmy, że masz inwestycję z 60% szansą na zysk (p = 0.6) i stosunkiem wygranej do stawki wynoszącym 1:1 (b = 1). Optymalny ułamek kapitału do zainwestowania wynosi wtedy:

f∗=1⋅0.6−0.41=0.2f^* = \frac{1 \cdot 0.6 – 0.4}{1} = 0.2f∗=11⋅0.6−0.4​=0.2

Oznacza to, że powinieneś zainwestować 20% swojego kapitału w tę inwestycję.

Korzyści płynące z zastosowania Kryterium Kelly’ego

Ponadto Maksymalizacja wzrostu kapitału: Kryterium Kelly’ego pomaga w maksymalizacji stóp zwrotu w długim okresie, co oznacza większy potencjał wzrostu Twojego kapitału.Kontrola ryzyka: Zmniejsza ryzyko poważnych strat, zachowując ostrożność w przypadku niepewności rynkowej.Strategiczne inwestowanie: Umożliwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych opartych na prawdopodobieństwie i matematyce, a nie na emocjach.

Zastosowanie Kryterium Kelly’ego w praktyce

Kryterium Kelly’ego jest użytecznym narzędziem zarówno dla indywidualnych inwestorów, jak i profesjonalnych zarządców funduszy. Warto jednak pamiętać, że formuła ta zakłada znajomość prawdopodobieństwa wygranej i przegranej, co nie zawsze jest łatwe do oszacowania w rzeczywistym świecie finansów. Dlatego też wielu inwestorów stosuje zmodyfikowane wersje Kryterium Kelly’ego, aby uwzględnić niepewność i zmienność rynków.

Podsumowanie

Kryterium Kelly’ego to potężne narzędzie, które może znacząco poprawić efektywność zarządzania kapitałem. Dzięki temu podejściu możesz lepiej kontrolować ryzyko i maksymalizować swoje zyski w długim okresie. Jeśli jeszcze nie stosowałeś tej metody w swoich inwestycjach, warto ją przetestować i przekonać się o jej zaletach.

Zapraszamy do dalszego zgłębiania tego tematu na naszym blogu, gdzie znajdziesz więcej praktycznych porad i przykładów zastosowania Kryterium Kelly’ego w inwestycjach.

Niech Twoje decyzje inwestycyjne będą zawsze dobrze przemyślane i strategiczne!

#Finanse #Inwestycje #KryteriumKellyego #ZarządzanieRyzykiem #OptymalizacjaKapitału #MatematykaInwestycji

Dziękujemy za odwiedzenie naszego bloga! Jeśli masz pytania lub chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami z Kryterium Kelly’ego, zostaw komentarz poniżej.

Strony, osoby i tematy wymienione w artykule:

 • Agnieszka Piesto
 • Daniel Piesto
 • Inwestowanie w nieruchomości
 • Książka: „Pierwsze 100 inwestycji w nieruchomości”
 • Kupno nieruchomości
 • Negocjacje ceny
 • Pieniądz w czasie
 • Remonty nieruchomości
 • Rynek wtórny
 • Warszawa
 • Wyszukiwanie okazji
 • Zarabianie na nieruchomościach