Obywatele Ukrainy w naszych mieszkaniach. Jak im pomóc?

Jestem wzruszona postawą moich rodaków i wspieram ją całym sercem, przekazujemy razem z mężem dary na rzecz potrzebujących obywateli Ukrainy oraz organizujemy transport z przejść granicznych do centrum Polski.
My Polacy mamy to do siebie, że w trudnych momentach naprawdę potrafimy się zmobilizować do działania i chętnie pomagamy.


Jestem też prawnikiem i wiem z własnego doświadczenia zawodowego, że warto wszelkie ustalenia dotyczące przekazania nieruchomości należy spisać i zabezpieczyć się na wszelki wypadek, gdyby druga
strona umowy, źle zrozumiała nasze intencje lub działała pod wpływem silnych emocji.

Pobyt w Polsce.
Wiele osób pisze, iż przyjmie pod swój dach osoby z kraju ogarniętego wojną, jednak zanim to nastąpi lub
zaraz po przyjęciu takich osób, należy ustalić status swoich gości.
Mogą posiadać:

 • paszport biometryczny (pobyt legalny do 30. Aby umożliwić im pobyt należy złożyć wniosek o pobyt czasowy);
 • wizę (patrz powyżej);
 • zezwolenie na pobyt (patrz powyżej).
  Status uchodźcy, dla tych osób praca nie jest możliwa przez pierwsze 6 miesięcy trwania procedury.

Udostępnianie mieszkań.
W każdym przypadku w którym wydajemy lokal innej osobie osobom, warto zawrzeć umowę, może to być
umowa w zwykłej formie pisemnej. Zabezpieczy nas to przed przyszłymi ewentualnymi sporami.

Udostępnienie mieszkania możliwe jest na 2 sposoby:

 • nieodpłatnie – wówczas zawierana jest umowa użyczenia
 • odpłatnie – wówczas jest to umowa najmu
  Rodzaje umów najmu jakie możemy podpisać:
 • najem na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego,
 • najem okazjonalny,
 • najem krótkoterminowy,

 • Najważniejsze rzeczy jakie powinny być zawarte w umowie najmu:
 • dane stron umowy,
 • język umowy, (warto również załączyć tłumaczenie umowy jako załącznik)
 • informacje o tym kto ponosi opłaty za media,
 • jak jest rozliczany i płacony czynsz najmu,
 • o zasadach porządku domowego,
 • na wypadek sporu, zastrzeżenie właściwości dla sądu polskiego.

Wzory umów znajdziesz tu:
https://panstwopiesto.pl/kategoria-produktu/wzory-umow/
 

Warto pamiętać również, iż jeśli w umowie będzie napisane, że lokal oddawany jest w „celu zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych” będzie miała zastosowanie ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Pociąga to za sobą następujące konsekwencje:

 • stosuje się przepisy chroniące najemcę na podstawia ustawy o ochronie praw lokatorów, obowiązuje zakaz eksmisji, wprowadzony na czas pandemii.

Praca
Status uchodźcy, dla tych osób praca nie jest możliwa przez pierwsze 6 miesięcy trwania procedury. W przypadku, gdy procedura przedłuży się o ponad 6 miesięcy i to nie z winy cudzoziemca to może on
wnioskować/uzyskać prawo do pracy).
Wiele osób które przyjechało do Polski będzie starało się znaleźć pracę. Jeśli zamierzają pracować i są
obywatelami Ukrainy, pracodawca może dla takich osób wystąpić o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Strony, osoby i tematy wymienione w artykule:

 • Agnieszka Piesto
 • Daniel Piesto
 • Inwestowanie w nieruchomości
 • Książka: „Pierwsze 100 inwestycji w nieruchomości”
 • Kupno nieruchomości
 • Negocjacje ceny
 • Pieniądz w czasie
 • Remonty nieruchomości
 • Rynek wtórny
 • Warszawa
 • Wyszukiwanie okazji
 • Zarabianie na nieruchomościach