Złóż pozew przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie za nielegalne obostrzenia.

Obostrzenia dla biznesu narzucone w Polsce rozporządzeniami od początku pandemii Covid-19 są
nielegalne. Art. 22 Konstytucji głosi: „Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny”.
Z powodu nielegalnego zamknięcia poszczególnych działów gospodarki przedsiębiorcy mogą zgłaszać powództwa przeciw Skarbowi Państwa o odszkodowanie zarówno za straty wywołane tymi obostrzeniami jak i za utracone korzyści.

212 miliardów złotych to aktualna strata wynikająca z obostrzeń.

Ponad połowa tej kwoty to straty w usługach.

Straciłeś pieniądze przez obostrzenia?

Art. 4171. KC

Szkoda wynikająca z aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji

§ 1.
Jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.

Ile straciłeś podczas nielegalnego zamknięcia gospodarki?

Wyślij nam swoje księgi rachunkowe za okres, w którym nielegalnie ograniczano Twoją swobodę działalności gospodarczej, oraz za pełen rok poprzedzający a nasi analitycy policzą to za Ciebie.

Jaką pomoc otrzymałeś od rządu?

Załącz dokumenty, które wskazują na wszelkie otrzymane wsparcie w ramach tzw. Tarcz Antykryzysowych.

Ile pieniędzy możesz odzyskać?

Na podstawie załączonych dokumentów nasz zespół analityczny przygotuje dla Ciebie kalkulację o jaką kwotę odszkodowania możesz się ubiegać i jak to zrobić w najbardziej optymalny sposób.

  

Wspólnie walczmy o Twoje odszkodowanie

Kancelaria Państwa Piesto współpracuje z najlepszymi Radcami Prawnymi i Adwokatami specjalizującymi się w prawie spółek handlowych i swobodzie działalności gospodarczej, żeby jak najszybciej doprowadzić do wypłaty Twojego odszkodowania przy najmniejszych możliwych nakładach finansowych.

DLACZEGO NIE POZEW ZBIOROWY?

Polska praktyka sądowa wskazuje, że skuteczniej jest złożyć np. 100 pozwów indywidualnych, niż
jeden pozew zbiorowy z setką powodów. Sprawy grupowe trwają w Polsce znacznie dłużej, gdyż jest
znacznie więcej okazji to skarżenia czynności. Pozwy zbiorowe są prowadzone z przyczyn prestiżowych i promocyjnych. Najszybszym rozwiązaniem dla poszkodowanego przedsiębiorcy jest pozew indywidualny wypełniony przez prawnika, który specjalizuje się w danej branży gospodarczej.

Kontakt

Kontakt

+48 790 628 496
biuro@panstwopiesto.pl
Pon. – Pt. 8:00 – 16:00