Jednorazowe spotkanie jako gość w Gildii Inwestorów

250,00 

1. Regularne spotkania z innymi inwestorami.

2. Wymiana wiedzy teoretycznej i praktycznej.

3. Wspólna analiza inwestycji.

4. Większy dostęp do okazji inwestycyjnych.

5. Ciastkowa motywacja do inwestowania.