Jest to ciekawa opcja dla osób które czekały na zmiany na rynku nieruchomości A mianowicie z dniem 1 marca 2023 r. w życie weszła ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych. Ma ona ma ułatwić prowadzenie inwestycji przez kilka osób jednocześnie.

         Kooperatywy mieszkaniowe to sposób realizacji inwestycji budynku mieszkalnego przez grupę przyszłych mieszkańców. Zakładamy, iż mieszkańcy tacy wspólnie zajmują się całym procesem min. nabywają działkę i budują na niej budynek mieszkalny. Co więcej w domyśle kooperatywy mieszkaniowe mają stanowić alternatywę dla inwestycji realizowanych przez deweloperów.

         Naszym zadaniem, takie rozwiązanie ma szansę zaistnieć na polskim rynku nieruchomości.  Warunkiem niezbędnym jest wcześniejszego ustalenia przed zakupem działki i rozpoczęciem budowy zostaną spisane wszelkie uprawnienia i obowiązki stron biorących udział w takim przedsięwzięciu.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2627

Dlaczego tak ważne są dla Ciebie świadectwa energetyczne?

Warto abyś pamiętał, iż od dnia 28 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.  Zmianie ulega też ustawa – Prawo budowlane, wprowadza obowiązek posiadania świadectwa energetycznego przez każdy budynek.
            Co więcej świadectwo takie będzie wymagane nie tylko dla nowo wybudowanych budynków lub mieszkań w budynkach wielorodzinnych.
         Pamiętaj, iż świadectwo energetyczne wymagane będzie w przypadku, gdy właściciel nieruchomości lub lokalu będzie chciał nieruchomość wynająć innemu podmiotowi
         Warto pamiętać, iż posiadanie takiego dokumentu wiązać się będzie z obowiązkiem ponownego wykonywania audytów energetycznych budynków co 10 lat.  Dla osób zainteresowanych przypominamy, iż brak świadectwa energetycznego może skutkować nałożeniem kary do 5.000 złotych.

Program Mieszkanie bez wkładu własnego – obserwujemy iż wprowadzono kolejne zmiany

W marcu rząd zwiększył limity cen mieszkań podlegających gwarancji ze strony państwa. Na początku prac nad programem ustalono, iż skorzystać z niego mogły jedynie te osoby, które dysponowały wkładem własnym nie większym niż 10%.  Po ostatnich zmianach wprowadzono zapis, iż osoby ubiegające się o kredyt będą mogły posiadać wkład własny nawet do 20%.

Strony, osoby i tematy wymienione w artykule:

 • Agnieszka Piesto
 • Daniel Piesto
 • Inwestowanie w nieruchomości
 • Książka: „Pierwsze 100 inwestycji w nieruchomości”
 • Kupno nieruchomości
 • Negocjacje ceny
 • Pieniądz w czasie
 • Remonty nieruchomości
 • Rynek wtórny
 • Warszawa
 • Wyszukiwanie okazji
 • Zarabianie na nieruchomościach