Dołącz do naszej Gildii Inwestorów

spotkania od 2015.

przeprowadzonych inwestycji.

%

przeciętnego zwrotu z inwestycji.

zjedzonych pączków.

Jakie są korzyści?

1. Regularne spotkania z innymi inwestorami.

2. Wymiana wiedzy teoretycznej i praktycznej.

3. Wspólna analiza inwestycji.

4. Większy dostęp do okazji inwestycyjnych.

5. Ciastkowa motywacja do inwestowania.

Gildia Inwestorów to autorska forma spotkań inwestorów, których kanwą jest wspólne omówienie poszczególnych tematów każdego uczestnika, na które składają się dwie sesje o łącznej długości 4h.
Do tego:
Prelekcja Państwa Piesto
Prelekcja jednego z uczestników Gildii
Na koniec dnia tradycyjnie członkowie, którzy chcą idą na integrację.

1. Spotkania z innymi inwestorami.

2. Wymiana wiedzy teoretycznej i praktycznej.

3. Wspólna analiza inwestycji.

4. Większy dostęp do okazji inwestycyjnych.

5. Ciastkowa motywacja do inwestowania.

Zdjęcia ze spotkania inauguracyjnego GILDII INWESTORÓW
z dnia 3.09.2015