ДОГОВІР ОРЕНДИ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ – Umowa najmu mieszkania w języku ukraińskim i polskim

129,99  netto

Договір регулює всі питання, які можуть виникнути протягом терміну оренди, та гарантує захист матеріальних цінностей. Він підготовлений з дотриманням прав та обов’язків орендаря та орендодавця.

Kategoria:

Opis

Prawidłowo opracowana umowa najmu mieszkania pozwoli uniknąć wielu problemów. Jednak zdecydowana większość umów w ograniczonym stopniu chroni wynajmującego. Część postanowień umownych, która ma go zabezpieczać, jest nieważna. Jesteśmy tego świadomi, ponieważ od lat działamy w obrębie rynku nieruchomości.

W ciągu ostatnich lat podpisaliśmy kilkadziesiąt umów najmu mieszkań oraz kilkaset umów najmu pokojów. Nasi najemcy czasem nas zaskakiwali, dlatego prezentowana umowa jest sumą naszych doświadczeń – zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Opracowując ją, staraliśmy się przewidzieć i wziąć pod uwagę możliwie jak najwięcej potencjalnych wypadków – tak, żeby w najwyższym stopniu zabezpieczyć zarówno wynajmującego, jak i najemcę. Umowa reguluje wszelkie kwestie, które mogą pojawić się w trakcie trwania najmu, i gwarantuje ochronę dóbr materialnych. Sporządzona jest z poszanowaniem praw i obowiązków przysługujących najemcy oraz wynajmującemu.