Umowa Najmu Mieszkania, Protokół Zdawczo-odbiorczy, Regulamin Mieszkania

199,99 

W ciągu ostatnich lat podpisaliśmy kilkadziesiąt umów najmu mieszkań oraz kilkaset umów najmu pokojów. Nasi najemcy czasem nas zaskakiwali, dlatego prezentowana umowa jest sumą naszych doświadczeń – zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Opracowując ją, staraliśmy się przewidzieć i wziąć pod uwagę możliwie jak najwięcej potencjalnych wypadków – tak, żeby w najwyższym stopniu zabezpieczyć zarówno wynajmującego, jak i najemcę. Umowa reguluje wszelkie kwestie, które mogą pojawić się w trakcie trwania najmu, i gwarantuje ochronę dóbr materialnych. Sporządzona jest z poszanowaniem praw i obowiązków przysługujących najemcy oraz wynajmującemu.

Zestaw składa się z:
1. Umowy najmu mieszkania.
2. Protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania.
3. Regulaminu mieszkania.

Udanego inwestowania!

Kategoria: