Nazywam się Agnieszka Piesto, jestem prawnikiem i inwestuję w nieruchomości. Dziś chciała Ci powiedzieć o nowych przepisach dzięki którym BANKI zostaną ZMUSZONE do oddania pieniędzy kredytobiorcom!

Ustawa o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym

We wtorek, 2 sierpnia 2023r., Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrywała ustawę o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

            A jest to ustawa, która nakazuje zwracać bankom wszelkie opłaty, które pobierają od klientów. Opłaty te bank pobierze od momentu udzielenia kredytu do momentu wpisania nowych właścicieli do księgi wieczystej. Podwyższona marża od udzielonych kosztów kredytu. Wynosiła ona z bandą od jednego do 2%. Oceniam to jako całkiem godziwe posunięcie i działanie na korzyść kredytobiorców.

Prowizje i opłaty bankowe

Opłaty, które pobierają banki od klientów od momentu udzielenia kredytu do momentu wpisania nowych właścicieli do księgi wieczystej będą zwracane.

Dotychczasowa praktyka wyglądała tak, że Bank, udziela wam kredyt hipoteczny. Ten kredyt ten kredyt hipoteczny był oprocentowany w granicach około 7,5%. Natomiast na wpis prawa własności do księgi wieczystej trzeba czekać kilka miesięcy i ponosić z tego tytułu dodatkowe opłaty na rzecz banku.

Wpis banku do księgi wieczystej

Bank wpisywał hipotekę w dziale 4 księgi Wieczystej. Kiedy my zaczynaliśmy swoją praktykę związaną z rynkiem nieruchomości, ten czas wynosił około jednego do 3 miesięcy. Zależnie od miasta i od sądu, który obsługiwał dane księgi wieczyste czy dany rejon. Ten okres wpisania właścicieli nowych do księgi wieczystej coraz bardziej się wydłużą i obecnie wynosi w nawet około 12 miesięcy.

Kiedy stajemy się właścicielami nieruchomości?

Dostajemy środki z banku, dostajemy klucze do mieszkania, natomiast nie jesteśmy jeszcze uwidocznienie w księdze wieczystej jako właściciele tej nieruchomości. Jest czas, który bank odczytywał jako mniej bezpieczny dla niego. W związku z tym pobierał dodatkową opłatę. Była to podwyższona marża od udzielonych kosztów kredytu. Wynosiła ona z standardowo od 1% do 2%. To taka dodatkowa marża, którą bank naliczał i w zależności od tego, jak wysoki był nasz kredyt hipoteczny.

Ile nas kosztuje brak wpisu hipoteki do księgi wieczystej?

Załóżmy, że uruchomiliście kredyt w wysokości 375000 zł. Standardowo wasza rata wynosiła od 1700 do 2 500 zł. Ta dodatkowa opłata do czasu wpisu w księdze wieczystej mogła wynosić od 500 nawet do 1000 zł. Zależy to w dużej mierze od oferty jakiego Banku skorzystaliście. Opłaty dodatkowe mogą wynieść nawet 12 000 zł rocznie. Teraz Sejm, wprowadzając taką ustawę która nakazałaby bankom zwrot tak pobranych kwot.

Czy nowe przepisy ułatwią życie ludziom młodym?

Dopiero teraz Sejm zwrócili na to uwagę. Ta praktyka miała miejsce około 15 do 20 lat, więc banki już tych opłat wiele pobrały. Oczywiście prawo nie działa wstecz. W związku z tym osoby, które powiedzmy w roku ubiegłym, czy 2 lata temu zaciągnąłem kredyt hipoteczny i zapłaciły takie opłaty, nie mają raczej szansy na ich zwrot. Oczywiście jest to nowy przepis, w którym ma ulżyć kredytobiorcom.

Kto może zaoszczędzić na kredycie hipotecznym?

Moja ocena tego jest taka: “jest to całkiem godziwe posunięcie i działanie na korzyść kredytobiorców”. Natomiast to, że wydziały ksiąg wieczystych działają tak powolnie, to jest zadanie do usprawnienia. My już przeżyliśmy niejedną reformę sądów. Być może dla waszej gdzieś tam wiedzy świadomości trafiła ostatnia reforma sądownictwa.

Co to jest wpis do księgi wieczystej nieruchomości?

Wpis w księdze Wieczystej, to jest taki pasek tekstu, który trzeba przenieść z aktu notarialnego do tego formularza w księgach wieczystych.

            W naszym zdaniem można by tutaj ten proces po stronie sądów ulepszyć. przyspieszyć. Od czasu, kiedy wpływa wniosek do powiedzmy maksymalnie miesiąca. Przekopiowanie tych danych mogłoby zostać zlecone nawet studentom. Ja wiem, że tutaj potrzebny jest sędzia, który sprawdzi to czy czy dobrze zostało to wpisane.

            Samo manualne wprowadzanie tych danych mogłoby zostać powierzone osobom o niskich kwalifikacjach. Sędzia referendarz, który by przychodził tylko zatwierdzić, za sprawdzał zgodnie z dokumentami klikał tak zatwierdzimy, jeśli jesteś właścicielem, mógłby to robić znacznie szybciej.

            Natomiast z tego, co mi wiadomo, w tym momencie w sądach pracują sędziowie referendarze. Ludzie ci którzy samodzielnie wprowadzają takie takie zmiany w księgach wieczystych i niestety trwa to tak długo.

Przyczyny opóźnień we wpisach w księgach wieczystych.

Deweloperzy budują dużo nieruchomości i następuje dużo transakcji kupna sprzedaży. Wtedy to znacznie wydłuża proces wpisywania do księgi wieczystej. Trafię jeszcze na okres wakacyjny, kiedy sędziowie Referendarze też chcieliby iść na urlop. To Wszystko wydłuża znacznie cały ten okres.

Jak usprawnić wpisy do ksiąg wieczystych?

Ciekawe posunięcie ze strony rządu, natomiast diagnoza nie do końca prawidłowa. Dlaczego się tak wymądrzam na temat sądów? Z tego z tego względu jestem prawnikiem. W czasie studiów też miałam przyjemność odbyć praktyki w Sądzie Rejonowym i wiem jak to od środka wygląda po takim miesięcznym pobycie w sądach rejonowych.

Jak wygląda praca w sądzie?

Zdecydowanie podjęliśmy decyzji życiową, że nie chcemy pracować osobiście w sądach zawodowych. Szacunek dla wszystkich tych, którzy tam pracują. My jako osoby młode potrafiliśmy pisać na klawiaturze z prędkością prędkością około 400 znaków na minutę i to powodowało, że byliśmy rozchwytywani jako pisarze sądowi.

Strony, osoby i tematy wymienione w artykule:

 • Agnieszka Piesto
 • Daniel Piesto
 • Inwestowanie w nieruchomości
 • Książka: „Pierwsze 100 inwestycji w nieruchomości”
 • Kupno nieruchomości
 • Negocjacje ceny
 • Pieniądz w czasie
 • Remonty nieruchomości
 • Rynek wtórny
 • Warszawa
 • Wyszukiwanie okazji
 • Zarabianie na nieruchomościach