Skarbówka nie weźmie podatku? Czy to możliwe? Pierwsze mieszkanie tańsze o 2 proc!

Rewolucyjne zmiany na rynku nieruchomości.

Nabywca nieruchomości zaoszczędzi więc 2 proc. jej ceny, czyli jeśli kupił za 600 tys. zł, będzie to 12 tys. zł.

Kupujący nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli w dniu sprzedaży oraz wcześniej nie przysługiwało mu żadne z tych praw do: własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ponadto prawo własności do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Nabywca nieruchomości zaoszczędzi więc 2 proc. jej ceny, czyli jeśli kupił za 600 tys. zł, będzie to 12 tys. zł.

Ministerstwo wprowadziło 6% stawki PCC od zakupu szóstego i kolejnego lokalu mieszkalnego (nabywanych w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej) lub udziałów w tych lokalach.

Rynkowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu – przedsiębiorcy?

Uchwalona przez Sejm ustawa to stabilność prawna użytkowników wieczystych inwestujących na gruntach publicznych. Przedsiębiorcy będą mogli w łatwy sposób stać się właścicielami gruntów, które mają w użytkowaniu wieczystym.

Użytkownik wieczysty gruntu zabudowanego, będzie mógł wystąpić z żądaniem sprzedaży. W takim wypadku organ będzie zobowiązany do zawarcia umowy. Cena wykupu w przypadku gruntów Skarbu Państwa przy jednorazowej wpłacie to tylko 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Chcesz być na bieżąco ze zmianami w przepisach prawa i świecie inwestycji? Zapraszamy na Szkolenie Gildia Inwestorów https://panstwopiesto.pl/produkt/14936/, stacjonarnie w Warszawie, lub on line.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/od-uzytkowania-do-wlasnosci–nowe-przepisy-dla-przedsiebiorcow-oraz-rewolucja-w-pcc-przyjete-przez-sejm

Strony, osoby i tematy wymienione w artykule:

 • Agnieszka Piesto
 • Daniel Piesto
 • Inwestowanie w nieruchomości
 • Książka: „Pierwsze 100 inwestycji w nieruchomości”
 • Kupno nieruchomości
 • Negocjacje ceny
 • Pieniądz w czasie
 • Remonty nieruchomości
 • Rynek wtórny
 • Warszawa
 • Wyszukiwanie okazji
 • Zarabianie na nieruchomościach